เลขที่ : ที่ สข 0018.3/
เรื่อง : รายการโอนเงินงบประมาณ วันที่ 2 เม.ย.56
รายละเอียด : ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา ได้โอนเงินงบประมาณ มีรายละเอียด ดังนี้
ลงวันที่ : 3/4/56
สถานะ : ทั่วไป
เอกสารดาวน์โหลด : กดที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์
จำนวนผู้ชม : 170