ท้องถิ่น: อำเภอจะนะ
งาน"ของดีเมืองจะนะ"ประจำปี 2556


ขอเชิญเที่ยวงาน"ของดีเมืองจะนะ" ประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ 20-29 สิงหาคม 2556 ณ สนามหน้าสถานีรถไฟจะนะ มีการแสดงมากมาย
โดย: ข่าวหน่วยงาน
วันที่ 5/8/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวหน่วยงาน: มอบของโครงการรอมฎอมสัมพันธ์ (ดู:3)(วันที่:6/7/58)
ข่าวหน่วยงาน: ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน (สัญจร) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ (ดู:4)(วันที่:6/7/58)
ข่าวหน่วยงาน: มอบของที่ระลึกจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้แก่อิหม่ามประจำมัสยิดในอำเภอสทิงพระ เดือนรอมฎอน ประจำป (ดู:28)(วันที่:3/7/58)
ข่าวทั่วไป: มอบเกียรติบัตรฯ เป็นแบบอย่างในการกระทำความดี (ดู:28)(วันที่:3/7/58)
ข่าวทั่วไป: ประกาศสำนักทะเบียนอำเภอนาหม่อม เรื่อง การหยุดให้บริการฯ (ดู:34)(วันที่:3/7/58)