ท้องถิ่น: อำเภอจะนะ
งาน"ของดีเมืองจะนะ"ประจำปี 2556


ขอเชิญเที่ยวงาน"ของดีเมืองจะนะ" ประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ 20-29 สิงหาคม 2556 ณ สนามหน้าสถานีรถไฟจะนะ มีการแสดงมากมาย
โดย: ข่าวหน่วยงาน
วันที่ 5/8/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวทั่วไป: การแก้ไขปัญหาการให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างและประชุมคณะกรรมการท้องที่ (ดู:17)(วันที่:23/7/57)
ข่าวหน่วยงาน: หนังสือเชิญประชุม หน.ส่วนราชการฯ เดือน ส.ค.57 (ดู:26)(วันที่:23/7/57)
ข่าวทั่วไป: ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคฯ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนในบางพื้นที่ (ดู:33)(วันที่:23/7/57)
ข่าวหน่วยงาน: กิจกรรมเคารพธงชาติ ปกป้องสถาบัน (ดู:132)(วันที่:22/7/57)
ข่าวสารภาครัฐ: ประชุมประจำเดือนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯและกิจกรรมวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (ดู:123)(วันที่:22/7/57)