Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวสาร 16 อำเภอ

ท้องถิ่น: อำเภอจะนะ
งาน"ของดีเมืองจะนะ"ประจำปี 2556


ขอเชิญเที่ยวงาน"ของดีเมืองจะนะ" ประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ 20-29 สิงหาคม 2556 ณ สนามหน้าสถานีรถไฟจะนะ มีการแสดงมากมาย
โดย: ข่าวหน่วยงาน
วันที่ 5/8/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวทั่วไป: ร่วมอำนวยการฝึกแผนเผชิญเหตุ ในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและผู้ประสบภัย (ดู:139)(วันที่:27/7/59)
ข่าวทั่วไป: ตรวจสอบพบแรงงานพม่า สัญชาติ พม่า (ดู:134)(วันที่:27/7/59)
ข่าวทั่วไป: ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรณรงค์ออกเสียงประชามติ (ดู:134)(วันที่:27/7/59)
ข่าวทั่วไป: ร่วมกันรื้อถอน สิ่งปลูกสร้าง / ผลอาสิน ที่เข้าไปครอบครองในที่ดินราชพัสดุ (ดู:130)(วันที่:27/7/59)
ข่าวทั่วไป: รายงานความคืบหน้า การสร้างบ้านเพื่อมอบให้ มล.จีระจันทร์ เกษมศรี (ดู:126)(วันที่:27/7/59)