ท้องถิ่น: อำเภอจะนะ
งาน"ของดีเมืองจะนะ"ประจำปี 2556


ขอเชิญเที่ยวงาน"ของดีเมืองจะนะ" ประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ 20-29 สิงหาคม 2556 ณ สนามหน้าสถานีรถไฟจะนะ มีการแสดงมากมาย
โดย: ข่าวหน่วยงาน
วันที่ 5/8/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวหน่วยงาน: ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการด้วยการขุดลอกสระเก็บน้ำพระบัว บ้านเขาใน หมู่ท (ดู:21)(วันที่:23/4/57)
ข่าวหน่วยงาน: ขอเชิญประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 (ดู:38)(วันที่:23/4/57)
ข่าวหน่วยงาน: ขอเชิญประชุมประจำเดือน (ดู:38)(วันที่:22/4/57)
ข่าวหน่วยงาน: ขอเชิญประชุมประจำเดือน (ดู:30)(วันที่:22/4/57)
ข่าวหน่วยงาน: แจ้งเลื่อนการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 57 (ดู:31)(วันที่:22/4/57)