ท้องถิ่น: อำเภอจะนะ
งาน"ของดีเมืองจะนะ"ประจำปี 2556


ขอเชิญเที่ยวงาน"ของดีเมืองจะนะ" ประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ 20-29 สิงหาคม 2556 ณ สนามหน้าสถานีรถไฟจะนะ มีการแสดงมากมาย
โดย: ข่าวหน่วยงาน
วันที่ 5/8/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวสารภาครัฐ: วัน อสม. แห่งชาติ ปี 2558 อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (ดู:83)(วันที่:27/3/58)
ข่าวหน่วยงาน: โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอเมืองสงขลา ครั้งที่2/2558 (ดู:101)(วันที่:27/3/58)
ข่าวทั่วไป: ขอแจ้งงดการประชุมประจำเดือนเมษายน 2558 (ดู:96)(วันที่:26/3/58)
ข่าวทั่วไป: เชิญประชุม กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๘ (ดู:103)(วันที่:26/3/58)
ข่าวทั่วไป: เชิญประชุมหน.ส่วนราชการ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๘ (ดู:82)(วันที่:26/3/58)