Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวสาร 16 อำเภอ

ท้องถิ่น: อำเภอจะนะ
งาน"ของดีเมืองจะนะ"ประจำปี 2556


ขอเชิญเที่ยวงาน"ของดีเมืองจะนะ" ประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ 20-29 สิงหาคม 2556 ณ สนามหน้าสถานีรถไฟจะนะ มีการแสดงมากมาย
โดย: ข่าวหน่วยงาน
วันที่ 5/8/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวทั่วไป: เชิญร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ เดือนมีนาคม 2560 (ดู:7)(วันที่:22/3/60)
ข่าวหน่วยงาน: ตรวจสอบ สถานที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจำเป็นเร่งด่วนของหมู่บ้านที่ลำบาก ด้อยการพัฒนา ในระดั (ดู:10)(วันที่:21/3/60)
ข่าวทั่วไป: พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอสทิงพระ (เทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานนกน้ำคูขุด-พะโคะ) (ดู:11)(วันที่:21/3/60)
ข่าวทั่วไป: แวะเยี่ยมนายเชือน จันทรัตน์ ซึ่งเป็นครัวเรือนที่ยากจนที่สุดในหมู่บ้าน (ดู:12)(วันที่:21/3/60)
ข่าวทั่วไป: ร่วมประชุมกับชาวบ้าน บ้านระฆัง หมู่ที่ ๑ ต.ท่าหิน เพื่อรับฟังปัญหา/หาแนวทางแก้ไข (ดู:11)(วันที่:21/3/60)