Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวสาร 16 อำเภอ

ท้องถิ่น: อำเภอจะนะ
งาน"ของดีเมืองจะนะ"ประจำปี 2556


ขอเชิญเที่ยวงาน"ของดีเมืองจะนะ" ประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ 20-29 สิงหาคม 2556 ณ สนามหน้าสถานีรถไฟจะนะ มีการแสดงมากมาย
โดย: ข่าวหน่วยงาน
วันที่ 5/8/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวหน่วยงาน: หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯประจำเดือนกรกฏาคม 2561 (ดู:6)(วันที่:22/6/61)
ข่าวทั่วไป: ่ตรวจติดตามและประเมินผลกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2561 (ดู:29)(วันที่:21/6/61)
ข่าวทั่วไป: ประชุมสัมมนาทางวิชาการฯ (ดู:24)(วันที่:21/6/61)
ข่าวทั่วไป: เน้นย้ำการปฏิบัติตามแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงารสำคัญของภาครัฐ (ดู:22)(วันที่:21/6/61)
ข่าวทั่วไป: ประชุมโครงการไทยนิยม ยังยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 4 (ดู:16)(วันที่:21/6/61)