ท้องถิ่น: อำเภอจะนะ
งาน"ของดีเมืองจะนะ"ประจำปี 2556


ขอเชิญเที่ยวงาน"ของดีเมืองจะนะ" ประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ 20-29 สิงหาคม 2556 ณ สนามหน้าสถานีรถไฟจะนะ มีการแสดงมากมาย
โดย: ข่าวหน่วยงาน
วันที่ 5/8/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวหน่วยงาน: หนังสือเชิญประุชุมหัวหน้าส่วนฯ ประจำเดือน ต.ค.๕๗ (ดู:55)(วันที่:18/9/57)
ข่าวทั่วไป: การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย ปี 2557 (ดู:54)(วันที่:18/9/57)
ข่าวทั่วไป: ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคฯ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบางพื้นที่ (ดู:94)(วันที่:16/9/57)
ข่าวทั่วไป: ขอเชิญประชุมประจำเดือนตุลาคม 2557 (ดู:95)(วันที่:16/9/57)
ข่าวสารภาครัฐ: เชิญประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ (ดู:98)(วันที่:16/9/57)