Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวสาร 16 อำเภอ

ท้องถิ่น: อำเภอจะนะ
งาน"ของดีเมืองจะนะ"ประจำปี 2556


ขอเชิญเที่ยวงาน"ของดีเมืองจะนะ" ประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ 20-29 สิงหาคม 2556 ณ สนามหน้าสถานีรถไฟจะนะ มีการแสดงมากมาย
โดย: ข่าวหน่วยงาน
วันที่ 5/8/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวหน่วยงาน: ประกาศจังหวัดสงขลา (ดู:5)(วันที่:27/2/60)
ข่าวทั่วไป: เชิญร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 (ดู:47)(วันที่:23/2/60)
ข่าวหน่วยงาน: เชิญเข้าร่วมโครงการกินน้ำชายามเช้าฯ วันที่ 22 ก.พ. 60 (ดู:48)(วันที่:21/2/60)
ข่าวทั่วไป: การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนาทวีและประชุมกำนัน ผญบ.ฯ ประจำเดือน มีนาคม 2560 (ดู:96)(วันที่:21/2/60)
ข่าวสารภาครัฐ: ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงงานรวบรวมและบรรจุผลผลิตกล้วยหอมทอง ม.6 (ดู:46)(วันที่:20/2/60)