Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวสาร 16 อำเภอ

ท้องถิ่น: อำเภอจะนะ
งาน"ของดีเมืองจะนะ"ประจำปี 2556


ขอเชิญเที่ยวงาน"ของดีเมืองจะนะ" ประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ 20-29 สิงหาคม 2556 ณ สนามหน้าสถานีรถไฟจะนะ มีการแสดงมากมาย
โดย: ข่าวหน่วยงาน
วันที่ 5/8/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวทั่วไป: ประชุมแก้ไขปัญหารถซิ่ง (ดู:26)(วันที่:30/5/59)
ข่าวทั่วไป: เตรียมสถานที่ประชุมฯ (ดู:30)(วันที่:30/5/59)
ข่าวทั่วไป: ประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. (ดู:50)(วันที่:27/5/59)
ข่าวทั่วไป: โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ฯ (ดู:45)(วันที่:27/5/59)
ข่าวทั่วไป: โครงการต่อเติม ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านชุมพล หมู่ที่ 7 ต.ชุมพล (ดู:53)(วันที่:26/5/59)