ท้องถิ่น: อำเภอสะบ้าย้อย
ผลการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๖


ผลการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๖
ไฟล์ :
โดย: ข่าวทั่วไป
วันที่ 9/7/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวหน่วยงาน: ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนกรกฎาคม 2558 (ดู:39)(วันที่:29/6/58)
ข่าวสารภาครัฐ: กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๕๘ (ดู:52)(วันที่:26/6/58)
ข่าวหน่วยงาน: โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผูุ้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ดู:41)(วันที่:26/6/58)
ข่าวหน่วยงาน: ประชุมหมู่บ้านเข้มแข็งฯ (ดู:49)(วันที่:26/6/58)
ข่าวหน่วยงาน: แก้ไขมลภาวะฯ (ดู:47)(วันที่:26/6/58)