Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวสาร 16 อำเภอ

ท้องถิ่น: อำเภอสะบ้าย้อย
ผลการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๖


ผลการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๖
ไฟล์ :
โดย: ข่าวทั่วไป
วันที่ 9/7/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวทั่วไป: ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทร์ (ดู:29)(วันที่:18/9/60)
ข่าวหน่วยงาน: ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำเดือนกันยายน 2560 (ดู:25)(วันที่:18/9/60)
ข่าวทั่วไป: เปิดรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ (ดู:66)(วันที่:14/9/60)
ข่าวทั่วไป: อำเภอจะนะ เดิหน้าสงขลาสะอาด เมืองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม "เยาวชนจิตอาสารู้รักษ์สะอาด" (ดู:36)(วันที่:14/9/60)
ข่าวหน่วยงาน: อำเภอจะนะ เดินหน้าสงขลาคนคุณภาพ คัดกรองประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ (ดู:30)(วันที่:14/9/60)