ท้องถิ่น: อำเภอสะบ้าย้อย
ผลการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๖


ผลการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๖
ไฟล์ :
โดย: ข่าวทั่วไป
วันที่ 9/7/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวหน่วยงาน: ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการด้วยการขุดลอกสระเก็บน้ำพระบัว บ้านเขาใน หมู่ท (ดู:14)(วันที่:23/4/57)
ข่าวหน่วยงาน: ขอเชิญประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 (ดู:31)(วันที่:23/4/57)
ข่าวหน่วยงาน: ขอเชิญประชุมประจำเดือน (ดู:35)(วันที่:22/4/57)
ข่าวหน่วยงาน: ขอเชิญประชุมประจำเดือน (ดู:27)(วันที่:22/4/57)
ข่าวหน่วยงาน: แจ้งเลื่อนการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 57 (ดู:28)(วันที่:22/4/57)