ท้องถิ่น: อำเภอสะบ้าย้อย
ผลการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๖


ผลการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๖
ไฟล์ :
โดย: ข่าวทั่วไป
วันที่ 9/7/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวสารภาครัฐ: การจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช อำเภอสทิงพระ (ดู:8)(วันที่:24/10/57)
ข่าวหน่วยงาน: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ดู:32)(วันที่:21/10/57)
ข่าวหน่วยงาน: โครงการเข้าวัดวันธรรมสวนะ ประจำเดือน ตุลาคม 2557 (ดู:29)(วันที่:21/10/57)
ข่าวหน่วยงาน: พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ (ดู:31)(วันที่:21/10/57)
ข่าวหน่วยงาน: ลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ (ดู:34)(วันที่:21/10/57)