ท้องถิ่น: อำเภอสะบ้าย้อย
ผลการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๖


ผลการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๖
ไฟล์ :
โดย: ข่าวทั่วไป
วันที่ 9/7/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวหน่วยงาน: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ดู:4)(วันที่:21/10/57)
ข่าวหน่วยงาน: โครงการเข้าวัดวันธรรมสวนะ ประจำเดือน ตุลาคม 2557 (ดู:3)(วันที่:21/10/57)
ข่าวหน่วยงาน: พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ (ดู:4)(วันที่:21/10/57)
ข่าวหน่วยงาน: ลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ (ดู:2)(วันที่:21/10/57)
ข่าวหน่วยงาน: หนังสือเชิญประชุมหน.ส่วนฯประจำเดือนพ.ย.57 (ดู:33)(วันที่:20/10/57)