Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวสาร 16 อำเภอ

ท้องถิ่น: อำเภอสะบ้าย้อย
ผลการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๖


ผลการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๖
ไฟล์ :
โดย: ข่าวทั่วไป
วันที่ 9/7/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวทั่วไป: ร่วมอำนวยการฝึกแผนเผชิญเหตุ ในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและผู้ประสบภัย (ดู:148)(วันที่:27/7/59)
ข่าวทั่วไป: ตรวจสอบพบแรงงานพม่า สัญชาติ พม่า (ดู:143)(วันที่:27/7/59)
ข่าวทั่วไป: ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรณรงค์ออกเสียงประชามติ (ดู:146)(วันที่:27/7/59)
ข่าวทั่วไป: ร่วมกันรื้อถอน สิ่งปลูกสร้าง / ผลอาสิน ที่เข้าไปครอบครองในที่ดินราชพัสดุ (ดู:139)(วันที่:27/7/59)
ข่าวทั่วไป: รายงานความคืบหน้า การสร้างบ้านเพื่อมอบให้ มล.จีระจันทร์ เกษมศรี (ดู:135)(วันที่:27/7/59)