ท้องถิ่น: อำเภอสะบ้าย้อย
ผลการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๖


ผลการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๖
ไฟล์ :
โดย: ข่าวทั่วไป
วันที่ 9/7/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวหน่วยงาน: ขอเชิญประชุมประจำเดือน (ดู:29)(วันที่:24/4/58)
ข่าวทั่วไป: ขอเชิญประชุมประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ (ดู:25)(วันที่:24/4/58)
ข่าวหน่วยงาน: ปิดล้อมตรวจค้นฯ (ดู:25)(วันที่:24/4/58)
ข่าวหน่วยงาน: ตรวจสถานบันเทิง (ดู:37)(วันที่:23/4/58)
ข่าวหน่วยงาน: ตรวจสิ่งของต้ดงสงสัยฯ (ดู:30)(วันที่:23/4/58)