ท้องถิ่น: อำเภอสะบ้าย้อย
ผลการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๖


ผลการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๖
ไฟล์ :
โดย: ข่าวทั่วไป
วันที่ 9/7/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวหน่วยงาน: เชิญร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (ดู:28)(วันที่:27/11/57)
ข่าวหน่วยงาน: ขอเชิญประชุมประจำเดือนธันวาคม 2557 (ดู:29)(วันที่:27/11/57)
ข่าวหน่วยงาน: ขอเชิญประชุมประจำเดือนธันวาคม 2557 (ดู:48)(วันที่:26/11/57)
ข่าวหน่วยงาน: ขอเชิญร่วมพิธีเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2557 (ดู:41)(วันที่:26/11/57)
ข่าวทั่วไป: ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 (ดู:40)(วันที่:25/11/57)