ท้องถิ่น: อำเภอสะบ้าย้อย
ผลการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๖


ผลการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๖
ไฟล์ :
โดย: ข่าวทั่วไป
วันที่ 9/7/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวหน่วยงาน: การประชุมการจัดกิจกรรม (ดู:28)(วันที่:18/4/57)
ข่าวหน่วยงาน: การประชุมการจัดกิจกรรม "วันลูกโหนด" ครั้งที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๕๗ (ดู:28)(วันที่:18/4/57)
ข่าวหน่วยงาน: อำเภอเมืองสงขลา ชุดรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ช่วยเหลือเด็กจมน้ำ ๒ คน (ดู:37)(วันที่:17/4/57)
ข่าวหน่วยงาน: อำเภอเมืองสงขลา ช่วยเด็กพลัดหลงส่งผู้ปกครอง (ดู:31)(วันที่:17/4/57)
ข่าวหน่วยงาน: อำเภอเมืองสงขลา จัดจุดรักษาความปลอดภัยทางน้ำช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ (ดู:30)(วันที่:17/4/57)