ท้องถิ่น: อำเภอสะบ้าย้อย
ผลการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๖


ผลการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๖
ไฟล์ :
โดย: ข่าวทั่วไป
วันที่ 9/7/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวหน่วยงาน: ร่วมลงนามถวายพระพรฯ (ดู:10)(วันที่:28/7/58)
ข่าวทั่วไป: ร่วมลงนามถวายพระพร ฯ (ดู:6)(วันที่:28/7/58)
ข่าวหน่วยงาน: จังหวัดสงขลา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการโรงไฟฟ้าเทพาและท่าเทียบเ (ดู:11)(วันที่:28/7/58)
ข่าวหน่วยงาน: ตรวจสถานประกอบการ (ดู:13)(วันที่:28/7/58)
ข่าวหน่วยงาน: หนังสือเชิญประชุม หน.ส่วนราชการฯประจำเดือน ส.ค.๕๘ (ดู:18)(วันที่:28/7/58)