Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวสาร 16 อำเภอ

ท้องถิ่น: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และวิทยากรโรงเรียนนักปกครองท้องที่ประจำจังหวัด


นายสุรพล  พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  พร้อมด้วย  นายวิโรจน์  ทัฬหะวาสน์     ปลัดจังหวัดสงขลา  ปลัดอำเภอ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่  ร่วมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) และวิทยากรโรงเรียนนักปกครองท้องที่ประจำจังหวัด (ร.ร.นปท.จ.)รุ่นที่ 3  ประจำปี 2556  เมื่อวันที่ 18 - 19  มิถุนายน  2556          ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านควนหมาก  ตำบลวังใหญ่  อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา


โดย: ข่าวทั่วไป
วันที่ 4/7/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวหน่วยงาน: รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ/อบท.เเละกบอ.ครั้งที่ 5/2560 (ดู:7)(วันที่:29/5/60)
ข่าวทั่วไป: ขอเชิญประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2560 (ดู:8)(วันที่:29/5/60)
ข่าวทั่วไป: อ.จะนะเดินหน้าสงขลาสะอาด เมืองสวย น้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม นำเยาวชนบำเพ็ญประโยชน์ในวัด โรงเรียน และริม (ดู:5)(วันที่:29/5/60)
ข่าวทั่วไป: อ.จะนะเดินตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ พา กศน.อ.สายบุรี ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง (ดู:4)(วันที่:29/5/60)
ข่าวทั่วไป: อ.จะนะ "เดินหน้าสงขลาแข็งแรง" ปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งลงสู่คลอง (ดู:5)(วันที่:29/5/60)