ท้องถิ่น: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และวิทยากรโรงเรียนนักปกครองท้องที่ประจำจังหวัด


นายสุรพล  พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  พร้อมด้วย  นายวิโรจน์  ทัฬหะวาสน์     ปลัดจังหวัดสงขลา  ปลัดอำเภอ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่  ร่วมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) และวิทยากรโรงเรียนนักปกครองท้องที่ประจำจังหวัด (ร.ร.นปท.จ.)รุ่นที่ 3  ประจำปี 2556  เมื่อวันที่ 18 - 19  มิถุนายน  2556          ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านควนหมาก  ตำบลวังใหญ่  อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา


โดย: ข่าวทั่วไป
วันที่ 4/7/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวหน่วยงาน: ขอเชิญประขุมประจำเดือนพ.ค.๕๗ (ดู:8)(วันที่:24/4/57)
ข่าวหน่วยงาน: โครงการเข้าวัดวันธรรมสวนะ ประจำเดือน เม.ย. 57 (ดู:15)(วันที่:24/4/57)
ข่าวหน่วยงาน: กิจกรรมโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ปี 57 (ดู:15)(วันที่:24/4/57)
ข่าวหน่วยงาน: ขอเชิญประชุม หัวหน้าส่วนราชการ และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ.ค.57 (ดู:13)(วันที่:24/4/57)
ข่าวหน่วยงาน: ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการด้วยการขุดลอกสระเก็บน้ำพระบัว บ้านเขาใน หมู่ท (ดู:24)(วันที่:23/4/57)