ท้องถิ่น: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และวิทยากรโรงเรียนนักปกครองท้องที่ประจำจังหวัด


นายสุรพล  พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  พร้อมด้วย  นายวิโรจน์  ทัฬหะวาสน์     ปลัดจังหวัดสงขลา  ปลัดอำเภอ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่  ร่วมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) และวิทยากรโรงเรียนนักปกครองท้องที่ประจำจังหวัด (ร.ร.นปท.จ.)รุ่นที่ 3  ประจำปี 2556  เมื่อวันที่ 18 - 19  มิถุนายน  2556          ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านควนหมาก  ตำบลวังใหญ่  อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา


โดย: ข่าวทั่วไป
วันที่ 4/7/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวทั่วไป: โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสงขลา (ดู:39)(วันที่:19/9/57)
ข่าวหน่วยงาน: หนังสือเชิญประุชุมหัวหน้าส่วนฯ ประจำเดือน ต.ค.๕๗ (ดู:85)(วันที่:18/9/57)
ข่าวทั่วไป: การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย ปี 2557 (ดู:73)(วันที่:18/9/57)
ข่าวทั่วไป: ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคฯ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบางพื้นที่ (ดู:95)(วันที่:16/9/57)
ข่าวทั่วไป: ขอเชิญประชุมประจำเดือนตุลาคม 2557 (ดู:96)(วันที่:16/9/57)