ท้องถิ่น: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และวิทยากรโรงเรียนนักปกครองท้องที่ประจำจังหวัด


นายสุรพล  พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  พร้อมด้วย  นายวิโรจน์  ทัฬหะวาสน์     ปลัดจังหวัดสงขลา  ปลัดอำเภอ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่  ร่วมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) และวิทยากรโรงเรียนนักปกครองท้องที่ประจำจังหวัด (ร.ร.นปท.จ.)รุ่นที่ 3  ประจำปี 2556  เมื่อวันที่ 18 - 19  มิถุนายน  2556          ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านควนหมาก  ตำบลวังใหญ่  อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา


โดย: ข่าวทั่วไป
วันที่ 4/7/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวหน่วยงาน: กาชาดสงขลา มอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่ถูกรางวัลสลากงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2558 (ดู:33)(วันที่:31/8/58)
ข่าวหน่วยงาน: ตรวจสถานประกอบการประเภทร้านคาราโอเกะ (ดู:29)(วันที่:31/8/58)
ข่าวหน่วยงาน: โครงการเร่งรัดคัดกรองผู้เสพยาเสพติด (ดู:26)(วันที่:31/8/58)
ข่าวหน่วยงาน: ตั้งจุดตรวจจุดสกัด (ดู:27)(วันที่:31/8/58)
ข่าวหน่วยงาน: บริจาคโลหิต ให้กับสภากาชาดไทย (ดู:58)(วันที่:28/8/58)