ท้องถิ่น: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และวิทยากรโรงเรียนนักปกครองท้องที่ประจำจังหวัด


นายสุรพล  พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  พร้อมด้วย  นายวิโรจน์  ทัฬหะวาสน์     ปลัดจังหวัดสงขลา  ปลัดอำเภอ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่  ร่วมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) และวิทยากรโรงเรียนนักปกครองท้องที่ประจำจังหวัด (ร.ร.นปท.จ.)รุ่นที่ 3  ประจำปี 2556  เมื่อวันที่ 18 - 19  มิถุนายน  2556          ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านควนหมาก  ตำบลวังใหญ่  อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา


โดย: ข่าวทั่วไป
วันที่ 4/7/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวหน่วยงาน: ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงมหาดไทย (ดู:127)(วันที่:29/7/58)
ข่าวทั่วไป: แจ้งเลื่อนการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2558 (เฉพาะหัวหน้าส่วนฯ) (ดู:145)(วันที่:29/7/58)
ข่าวหน่วยงาน: ร่วมลงนามถวายพระพรฯ (ดู:213)(วันที่:28/7/58)
ข่าวทั่วไป: ร่วมลงนามถวายพระพร ฯ (ดู:201)(วันที่:28/7/58)
ข่าวหน่วยงาน: จังหวัดสงขลา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการโรงไฟฟ้าเทพาและท่าเทียบเ (ดู:242)(วันที่:28/7/58)