ท้องถิ่น: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และวิทยากรโรงเรียนนักปกครองท้องที่ประจำจังหวัด


นายสุรพล  พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  พร้อมด้วย  นายวิโรจน์  ทัฬหะวาสน์     ปลัดจังหวัดสงขลา  ปลัดอำเภอ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่  ร่วมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) และวิทยากรโรงเรียนนักปกครองท้องที่ประจำจังหวัด (ร.ร.นปท.จ.)รุ่นที่ 3  ประจำปี 2556  เมื่อวันที่ 18 - 19  มิถุนายน  2556          ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านควนหมาก  ตำบลวังใหญ่  อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา


โดย: ข่าวทั่วไป
วันที่ 4/7/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวหน่วยงาน: การประชุมการจัดกิจกรรม (ดู:27)(วันที่:18/4/57)
ข่าวหน่วยงาน: การประชุมการจัดกิจกรรม "วันลูกโหนด" ครั้งที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๕๗ (ดู:27)(วันที่:18/4/57)
ข่าวหน่วยงาน: อำเภอเมืองสงขลา ชุดรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ช่วยเหลือเด็กจมน้ำ ๒ คน (ดู:37)(วันที่:17/4/57)
ข่าวหน่วยงาน: อำเภอเมืองสงขลา ช่วยเด็กพลัดหลงส่งผู้ปกครอง (ดู:31)(วันที่:17/4/57)
ข่าวหน่วยงาน: อำเภอเมืองสงขลา จัดจุดรักษาความปลอดภัยทางน้ำช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ (ดู:30)(วันที่:17/4/57)