Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวสาร 16 อำเภอ

ท้องถิ่น: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และวิทยากรโรงเรียนนักปกครองท้องที่ประจำจังหวัด


นายสุรพล  พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  พร้อมด้วย  นายวิโรจน์  ทัฬหะวาสน์     ปลัดจังหวัดสงขลา  ปลัดอำเภอ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่  ร่วมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) และวิทยากรโรงเรียนนักปกครองท้องที่ประจำจังหวัด (ร.ร.นปท.จ.)รุ่นที่ 3  ประจำปี 2556  เมื่อวันที่ 18 - 19  มิถุนายน  2556          ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านควนหมาก  ตำบลวังใหญ่  อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา


โดย: ข่าวทั่วไป
วันที่ 4/7/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวทั่วไป: ร่วมพบปะยามเช้า (ดู:31)(วันที่:29/6/59)
ข่าวทั่วไป: ซักซ้อมแผนฯ (ดู:39)(วันที่:29/6/59)
ข่าวทั่วไป: ประชุมกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน (สัญจร) ประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๕๙ (ดู:42)(วันที่:28/6/59)
ข่าวทั่วไป: ร่วมละศีลอดในเดือนรอมฎอน สัมพันธ์มาเลย์-ไทย (ดู:38)(วันที่:28/6/59)
ข่าวทั่วไป: ประธานเปิดกิจกกรรมวันต่อต้านยาเสพติดของเครื่อข่ายโรงเรียนในพื้นที่อำเภอสะเดา (ดู:34)(วันที่:28/6/59)