ท้องถิ่น: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และวิทยากรโรงเรียนนักปกครองท้องที่ประจำจังหวัด


นายสุรพล  พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  พร้อมด้วย  นายวิโรจน์  ทัฬหะวาสน์     ปลัดจังหวัดสงขลา  ปลัดอำเภอ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่  ร่วมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) และวิทยากรโรงเรียนนักปกครองท้องที่ประจำจังหวัด (ร.ร.นปท.จ.)รุ่นที่ 3  ประจำปี 2556  เมื่อวันที่ 18 - 19  มิถุนายน  2556          ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านควนหมาก  ตำบลวังใหญ่  อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา


โดย: ข่าวทั่วไป
วันที่ 4/7/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวหน่วยงาน: ขอเชิญประชุมประจำเดือนพฤษภาคม (ดู:25)(วันที่:28/4/58)
ข่าวหน่วยงาน: แก้ไขปัญหาจราจรและขยายเขตถนน (ดู:28)(วันที่:27/4/58)
ข่าวหน่วยงาน: ขอเชิญประชุมประจำเดือน (ดู:48)(วันที่:24/4/58)
ข่าวทั่วไป: ขอเชิญประชุมประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ (ดู:41)(วันที่:24/4/58)
ข่าวหน่วยงาน: ปิดล้อมตรวจค้นฯ (ดู:40)(วันที่:24/4/58)