Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวสาร 16 อำเภอ

ท้องถิ่น: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และวิทยากรโรงเรียนนักปกครองท้องที่ประจำจังหวัด


นายสุรพล  พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  พร้อมด้วย  นายวิโรจน์  ทัฬหะวาสน์     ปลัดจังหวัดสงขลา  ปลัดอำเภอ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่  ร่วมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) และวิทยากรโรงเรียนนักปกครองท้องที่ประจำจังหวัด (ร.ร.นปท.จ.)รุ่นที่ 3  ประจำปี 2556  เมื่อวันที่ 18 - 19  มิถุนายน  2556          ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านควนหมาก  ตำบลวังใหญ่  อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา


โดย: ข่าวทั่วไป
วันที่ 4/7/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวหน่วยงาน: ประกาศจังหวัดสงขลา (ดู:5)(วันที่:27/2/60)
ข่าวทั่วไป: เชิญร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 (ดู:47)(วันที่:23/2/60)
ข่าวหน่วยงาน: เชิญเข้าร่วมโครงการกินน้ำชายามเช้าฯ วันที่ 22 ก.พ. 60 (ดู:48)(วันที่:21/2/60)
ข่าวทั่วไป: การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนาทวีและประชุมกำนัน ผญบ.ฯ ประจำเดือน มีนาคม 2560 (ดู:96)(วันที่:21/2/60)
ข่าวสารภาครัฐ: ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงงานรวบรวมและบรรจุผลผลิตกล้วยหอมทอง ม.6 (ดู:46)(วันที่:20/2/60)