Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวสาร 16 อำเภอ

ท้องถิ่น: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และวิทยากรโรงเรียนนักปกครองท้องที่ประจำจังหวัด


นายสุรพล  พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  พร้อมด้วย  นายวิโรจน์  ทัฬหะวาสน์     ปลัดจังหวัดสงขลา  ปลัดอำเภอ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่  ร่วมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) และวิทยากรโรงเรียนนักปกครองท้องที่ประจำจังหวัด (ร.ร.นปท.จ.)รุ่นที่ 3  ประจำปี 2556  เมื่อวันที่ 18 - 19  มิถุนายน  2556          ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านควนหมาก  ตำบลวังใหญ่  อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา


โดย: ข่าวทั่วไป
วันที่ 4/7/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวหน่วยงาน: ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯลฯ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ (ดู:16)(วันที่:2/12/59)
ข่าวทั่วไป: ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ (ดู:15)(วันที่:2/12/59)
ข่าวสารภาครัฐ: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายกลางบ้าน ม.3 ต.ตะเครียะ จากบ้านคลองโพธิ์ - บ้ (ดู:15)(วันที่:2/12/59)
ข่าวทั่วไป: การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ (ดู:32)(วันที่:1/12/59)
ข่าวสารภาครัฐ: อำเภอสทิงพระ ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพฯ รอบที่ ๒ ระหว่ (ดู:31)(วันที่:1/12/59)