ท้องถิ่น: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และวิทยากรโรงเรียนนักปกครองท้องที่ประจำจังหวัด


นายสุรพล  พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  พร้อมด้วย  นายวิโรจน์  ทัฬหะวาสน์     ปลัดจังหวัดสงขลา  ปลัดอำเภอ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่  ร่วมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) และวิทยากรโรงเรียนนักปกครองท้องที่ประจำจังหวัด (ร.ร.นปท.จ.)รุ่นที่ 3  ประจำปี 2556  เมื่อวันที่ 18 - 19  มิถุนายน  2556          ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านควนหมาก  ตำบลวังใหญ่  อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา


โดย: ข่าวทั่วไป
วันที่ 4/7/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวหน่วยงาน: มอบของที่ระลึกจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้แก่อิหม่ามประจำมัสยิดในอำเภอสทิงพระ เดือนรอมฎอน ประจำป (ดู:25)(วันที่:3/7/58)
ข่าวทั่วไป: มอบเกียรติบัตรฯ เป็นแบบอย่างในการกระทำความดี (ดู:22)(วันที่:3/7/58)
ข่าวทั่วไป: ประกาศสำนักทะเบียนอำเภอนาหม่อม เรื่อง การหยุดให้บริการฯ (ดู:30)(วันที่:3/7/58)
ข่าวทั่วไป: งดบริการงานห้องทะเบียนและบัตร ๑ วัน ในวันอังคาร ที่ ๗ ก.ค. ๕๘ (ดู:28)(วันที่:3/7/58)
ข่าวหน่วยงาน: ปฎิบัติการเสริมสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง (ดู:37)(วันที่:2/7/58)