Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวสาร 16 อำเภอ

ท้องถิ่น: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และวิทยากรโรงเรียนนักปกครองท้องที่ประจำจังหวัด


นายสุรพล  พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  พร้อมด้วย  นายวิโรจน์  ทัฬหะวาสน์     ปลัดจังหวัดสงขลา  ปลัดอำเภอ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่  ร่วมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) และวิทยากรโรงเรียนนักปกครองท้องที่ประจำจังหวัด (ร.ร.นปท.จ.)รุ่นที่ 3  ประจำปี 2556  เมื่อวันที่ 18 - 19  มิถุนายน  2556          ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านควนหมาก  ตำบลวังใหญ่  อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา


โดย: ข่าวทั่วไป
วันที่ 4/7/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวหน่วยงาน: ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4-5 ต.บางกล่ำ (ดู:3)(วันที่:24/11/60)
ข่าวหน่วยงาน: ประกาศราคากลางปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4-5 ต.บางกล่ำ (ดู:1)(วันที่:24/11/60)
ข่าวหน่วยงาน: ประกาศอำเภอระโนด เรื่อง โครงการพัฒนาความเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน -มาเลเซีย ระยะที่ 2 กิจกรรม ปรับปรุงสายป่าหมาก-หนองอ้ายแท่น ม.1 ต.บ้านใหม่ อ.ระโนด จ.สงขลา ผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 1,440 ม. หนา 0.10 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 576 ลบ.ม. พร้อมบดทับแน่น (ดู:1)(วันที่:24/11/60)
ข่าวหน่วยงาน: “ต้อนรับท่านจุฬาราชมนตรี” (ดู:1)(วันที่:24/11/60)
ข่าวหน่วยงาน: ประกาศเผยแพร่ ( ปปช. )โครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่-บ้านควนเสม็ด ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา (ดู:8)(วันที่:24/11/60)