Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวสาร 16 อำเภอ

ท้องถิ่น: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และวิทยากรโรงเรียนนักปกครองท้องที่ประจำจังหวัด


นายสุรพล  พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  พร้อมด้วย  นายวิโรจน์  ทัฬหะวาสน์     ปลัดจังหวัดสงขลา  ปลัดอำเภอ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่  ร่วมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) และวิทยากรโรงเรียนนักปกครองท้องที่ประจำจังหวัด (ร.ร.นปท.จ.)รุ่นที่ 3  ประจำปี 2556  เมื่อวันที่ 18 - 19  มิถุนายน  2556          ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านควนหมาก  ตำบลวังใหญ่  อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา


โดย: ข่าวทั่วไป
วันที่ 4/7/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวทั่วไป: พิธีพระราชทานเพลิงศพ (ดู:4)(วันที่:26/11/58)
ข่าวทั่วไป: ดูแลความสงบเรียบร้อย สร้างความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลลอยกระทง บริเวณบ่อปลาวีเจ (ด่านนอก (ดู:1)(วันที่:26/11/58)
ข่าวทั่วไป: ดูแลความสงบเรียบร้อย สร้างความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลลอยกระทง บริเวณโรงเรียนวัดศรีวิเทศ (ดู:2)(วันที่:26/11/58)
ข่าวทั่วไป: ดูแลความสงบเรียบร้อย เทศกาลลอยกระทง บริเวณวัดหลักเขต (ดู:1)(วันที่:26/11/58)
ข่าวทั่วไป: เตรียมจุดตรวจดูแลความสงบเรียบร้อยในการจัดงานเทศกาลวันลอยกระทง ของ เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ (ดู:0)(วันที่:26/11/58)