Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวสาร 16 อำเภอ

ท้องถิ่น: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และวิทยากรโรงเรียนนักปกครองท้องที่ประจำจังหวัด


นายสุรพล  พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  พร้อมด้วย  นายวิโรจน์  ทัฬหะวาสน์     ปลัดจังหวัดสงขลา  ปลัดอำเภอ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่  ร่วมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) และวิทยากรโรงเรียนนักปกครองท้องที่ประจำจังหวัด (ร.ร.นปท.จ.)รุ่นที่ 3  ประจำปี 2556  เมื่อวันที่ 18 - 19  มิถุนายน  2556          ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านควนหมาก  ตำบลวังใหญ่  อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา


โดย: ข่าวทั่วไป
วันที่ 4/7/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวทั่วไป: ร่วมอำนวยการฝึกแผนเผชิญเหตุ ในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและผู้ประสบภัย (ดู:129)(วันที่:27/7/59)
ข่าวทั่วไป: ตรวจสอบพบแรงงานพม่า สัญชาติ พม่า (ดู:124)(วันที่:27/7/59)
ข่าวทั่วไป: ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรณรงค์ออกเสียงประชามติ (ดู:124)(วันที่:27/7/59)
ข่าวทั่วไป: ร่วมกันรื้อถอน สิ่งปลูกสร้าง / ผลอาสิน ที่เข้าไปครอบครองในที่ดินราชพัสดุ (ดู:120)(วันที่:27/7/59)
ข่าวทั่วไป: รายงานความคืบหน้า การสร้างบ้านเพื่อมอบให้ มล.จีระจันทร์ เกษมศรี (ดู:123)(วันที่:27/7/59)