ท้องถิ่น: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และวิทยากรโรงเรียนนักปกครองท้องที่ประจำจังหวัด


นายสุรพล  พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  พร้อมด้วย  นายวิโรจน์  ทัฬหะวาสน์     ปลัดจังหวัดสงขลา  ปลัดอำเภอ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่  ร่วมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) และวิทยากรโรงเรียนนักปกครองท้องที่ประจำจังหวัด (ร.ร.นปท.จ.)รุ่นที่ 3  ประจำปี 2556  เมื่อวันที่ 18 - 19  มิถุนายน  2556          ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านควนหมาก  ตำบลวังใหญ่  อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา


โดย: ข่าวทั่วไป
วันที่ 4/7/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวสารภาครัฐ: เชิญร่วมงานอำเภอจะนะยิ้ม เคลื่อนที่ ณ ตำบลท่าหมอไทร ในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 (ดู:55)(วันที่:25/7/57)
ข่าวสารภาครัฐ: เชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ อบต.ตลิ่งชัน ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 (ดู:45)(วันที่:25/7/57)
ข่าวหน่วยงาน: ขอเชิญประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชุมหัวหน้าส่วนราชการ (ดู:184)(วันที่:24/7/57)
ข่าวทั่วไป: การแก้ไขปัญหาการให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างและประชุมคณะกรรมการท้องที่ (ดู:225)(วันที่:23/7/57)
ข่าวหน่วยงาน: หนังสือเชิญประชุม หน.ส่วนราชการฯ เดือน ส.ค.57 (ดู:129)(วันที่:23/7/57)