ท้องถิ่น: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และวิทยากรโรงเรียนนักปกครองท้องที่ประจำจังหวัด


นายสุรพล  พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  พร้อมด้วย  นายวิโรจน์  ทัฬหะวาสน์     ปลัดจังหวัดสงขลา  ปลัดอำเภอ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่  ร่วมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) และวิทยากรโรงเรียนนักปกครองท้องที่ประจำจังหวัด (ร.ร.นปท.จ.)รุ่นที่ 3  ประจำปี 2556  เมื่อวันที่ 18 - 19  มิถุนายน  2556          ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านควนหมาก  ตำบลวังใหญ่  อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา


โดย: ข่าวทั่วไป
วันที่ 4/7/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวทั่วไป: ตรวจสอบโคป่วย (ดู:38)(วันที่:8/10/58)
ข่าวหน่วยงาน: ปล่อยแถวฯ (ดู:40)(วันที่:8/10/58)
ข่าวหน่วยงาน: จับกุมยาเสพติด (ดู:44)(วันที่:8/10/58)
ข่าวหน่วยงาน: ประชุมกำนัน - ผู้ใหญ่บ้านสัญจร ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ (ดู:66)(วันที่:5/10/58)
ข่าวหน่วยงาน: ประชุมป้องกัน แก้ไขรถไฟฟ้าทางคู่ (ดู:56)(วันที่:5/10/58)