ท้องถิ่น: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และวิทยากรโรงเรียนนักปกครองท้องที่ประจำจังหวัด


นายสุรพล  พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  พร้อมด้วย  นายวิโรจน์  ทัฬหะวาสน์     ปลัดจังหวัดสงขลา  ปลัดอำเภอ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่  ร่วมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) และวิทยากรโรงเรียนนักปกครองท้องที่ประจำจังหวัด (ร.ร.นปท.จ.)รุ่นที่ 3  ประจำปี 2556  เมื่อวันที่ 18 - 19  มิถุนายน  2556          ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านควนหมาก  ตำบลวังใหญ่  อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา


โดย: ข่าวทั่วไป
วันที่ 4/7/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวทั่วไป: โครงการส่งเสริมและแนะแนวการรับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอ (ดู:16)(วันที่:23/1/58)
ข่าวหน่วยงาน: ร่างเอกสารขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งตามแผน (ดู:15)(วันที่:22/1/58)
ข่าวหน่วยงาน: พิธีเปิดโครงการงานมโนราโรงครูอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี ณ วัดโคกสมานคุณพระอารามหลวง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ดู:13)(วันที่:22/1/58)
ข่าวหน่วยงาน: เชิญประชุม กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (ดู:23)(วันที่:21/1/58)
ข่าวหน่วยงาน: ดำเนินการตรวจสอบร้านค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ดู:16)(วันที่:21/1/58)