ท้องถิ่น: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และวิทยากรโรงเรียนนักปกครองท้องที่ประจำจังหวัด


นายสุรพล  พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  พร้อมด้วย  นายวิโรจน์  ทัฬหะวาสน์     ปลัดจังหวัดสงขลา  ปลัดอำเภอ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่  ร่วมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) และวิทยากรโรงเรียนนักปกครองท้องที่ประจำจังหวัด (ร.ร.นปท.จ.)รุ่นที่ 3  ประจำปี 2556  เมื่อวันที่ 18 - 19  มิถุนายน  2556          ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านควนหมาก  ตำบลวังใหญ่  อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา


โดย: ข่าวทั่วไป
วันที่ 4/7/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวสารภาครัฐ: ประกาศสอบราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและปรับปรุงภมิทัศน์งานออกบัตรผ่านแดน (ดู:31)(วันที่:28/11/57)
ข่าวหน่วยงาน: เชิญร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (ดู:47)(วันที่:27/11/57)
ข่าวหน่วยงาน: ขอเชิญประชุมประจำเดือนธันวาคม 2557 (ดู:52)(วันที่:27/11/57)
ข่าวหน่วยงาน: ขอเชิญประชุมประจำเดือนธันวาคม 2557 (ดู:56)(วันที่:26/11/57)
ข่าวหน่วยงาน: ขอเชิญร่วมพิธีเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2557 (ดู:48)(วันที่:26/11/57)