ท้องถิ่น: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
การตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดสงขลา


เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ปลัดจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะข้าราชการ ประกอบด้วย จ่าจังหวัดสงขลา ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสงขลา เสมียนตราจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปตรวจราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
โดย: ข่าวหน่วยงาน
วันที่ 26/3/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวหน่วยงาน: ขอเชิญประชุมประจำเดือนธันวาคม 2557 (ดู:30)(วันที่:26/11/57)
ข่าวหน่วยงาน: ขอเชิญร่วมพิธีเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2557 (ดู:26)(วันที่:26/11/57)
ข่าวทั่วไป: ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 (ดู:32)(วันที่:25/11/57)
ข่าวทั่วไป: การจัดงานรัฐพิธีฯ 5 ธันวาคม 2557 (ดู:35)(วันที่:25/11/57)
ข่าวทั่วไป: การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 57 (ดู:30)(วันที่:25/11/57)