Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวสาร 16 อำเภอ

ท้องถิ่น: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
การตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดสงขลา


เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ปลัดจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะข้าราชการ ประกอบด้วย จ่าจังหวัดสงขลา ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสงขลา เสมียนตราจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปตรวจราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
โดย: ข่าวหน่วยงาน
วันที่ 26/3/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวทั่วไป: ขอเชิญประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (ดู:4)(วันที่:20/1/60)
ข่าวทั่วไป: เยี่ยมเยียนคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ฯ (ดู:10)(วันที่:19/1/60)
ข่าวทั่วไป: ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลสตมวาร(๑๐๐วัน) (ดู:12)(วันที่:19/1/60)
ข่าวทั่วไป: พบปะยามเช้าสัญจร (ดู:9)(วันที่:19/1/60)
ข่าวทั่วไป: ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ (100 วัน สตมวาร)และพิธีทำบุญตักบาต (ดู:19)(วันที่:18/1/60)