Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวสาร 16 อำเภอ

ท้องถิ่น: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
การตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดสงขลา


เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ปลัดจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะข้าราชการ ประกอบด้วย จ่าจังหวัดสงขลา ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสงขลา เสมียนตราจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปตรวจราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
โดย: ข่าวหน่วยงาน
วันที่ 26/3/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวหน่วยงาน: สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนสายบ้านนายจรัญ-หัวเสม็ด หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา (ดู:4)(วันที่:20/7/60)
ข่าวหน่วยงาน: หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือน สิงหาคม 2560 (ดู:7)(วันที่:20/7/60)
ข่าวทั่วไป: ร่วมมือเรื่องพัฒนาการเรียนการสอน (ดู:6)(วันที่:20/7/60)
ข่าวทั่วไป: ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา (ดู:20)(วันที่:19/7/60)
ข่าวทั่วไป: ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมวิปัสนากรรมฐานพระนวกะ ภาคพรรษา (ดู:17)(วันที่:19/7/60)