ท้องถิ่น: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
การตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดสงขลา


เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ปลัดจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะข้าราชการ ประกอบด้วย จ่าจังหวัดสงขลา ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสงขลา เสมียนตราจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปตรวจราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
โดย: ข่าวหน่วยงาน
วันที่ 26/3/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวหน่วยงาน: ขอเชิญประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2558 (ดู:4)(วันที่:25/5/58)
ข่าวหน่วยงาน: เตรียมความพร้อมการประชุมฯ (ดู:9)(วันที่:25/5/58)
ข่าวหน่วยงาน: โครงการปรับเปลี่ยนเยาวชนฯ (ดู:6)(วันที่:25/5/58)
ข่าวหน่วยงาน: ตรวจแรงงานต่างด้าวฯ (ดู:8)(วันที่:25/5/58)
ข่าวหน่วยงาน: บูรณาการสถานประกอบการฯ (ดู:11)(วันที่:25/5/58)