ท้องถิ่น: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
การตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดสงขลา


เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ปลัดจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะข้าราชการ ประกอบด้วย จ่าจังหวัดสงขลา ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสงขลา เสมียนตราจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปตรวจราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
โดย: ข่าวหน่วยงาน
วันที่ 26/3/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวหน่วยงาน: หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธ.ค.57 (ดู:16)(วันที่:21/11/57)
ข่าวหน่วยงาน: หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. (ดู:27)(วันที่:20/11/57)
ข่าวทั่วไป: ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต (ดู:49)(วันที่:18/11/57)
ข่าวทั่วไป: เชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต (ดู:38)(วันที่:18/11/57)
ข่าวหน่วยงาน: โครงการเข้าวัดวันธรรมสวนะ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 (ดู:46)(วันที่:17/11/57)