ท้องถิ่น: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
การตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดสงขลา


เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ปลัดจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะข้าราชการ ประกอบด้วย จ่าจังหวัดสงขลา ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสงขลา เสมียนตราจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปตรวจราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
โดย: ข่าวหน่วยงาน
วันที่ 26/3/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวหน่วยงาน: ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงมหาดไทย (ดู:125)(วันที่:29/7/58)
ข่าวทั่วไป: แจ้งเลื่อนการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2558 (เฉพาะหัวหน้าส่วนฯ) (ดู:142)(วันที่:29/7/58)
ข่าวหน่วยงาน: ร่วมลงนามถวายพระพรฯ (ดู:211)(วันที่:28/7/58)
ข่าวทั่วไป: ร่วมลงนามถวายพระพร ฯ (ดู:199)(วันที่:28/7/58)
ข่าวหน่วยงาน: จังหวัดสงขลา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการโรงไฟฟ้าเทพาและท่าเทียบเ (ดู:241)(วันที่:28/7/58)