ท้องถิ่น: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
การตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดสงขลา


เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ปลัดจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะข้าราชการ ประกอบด้วย จ่าจังหวัดสงขลา ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสงขลา เสมียนตราจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปตรวจราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
โดย: ข่าวหน่วยงาน
วันที่ 26/3/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวหน่วยงาน: รับมอบเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อการศึกษาอำเภอสทิงพระ (ดู:28)(วันที่:3/9/58)
ข่าวหน่วยงาน: ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ (ดู:28)(วันที่:3/9/58)
ข่าวทั่วไป: มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลแก่คณะนักกีฬา (ดู:25)(วันที่:3/9/58)
ข่าวสารภาครัฐ: อำเภอระโนด เข้าร่วมโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง (ดู:47)(วันที่:2/9/58)
ข่าวทั่วไป: ราษฎรถูกล๊อตเตอร์รี่รางวัลที่ 1 (ดู:54)(วันที่:2/9/58)