ท้องถิ่น: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
การตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดสงขลา


เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ปลัดจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะข้าราชการ ประกอบด้วย จ่าจังหวัดสงขลา ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสงขลา เสมียนตราจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปตรวจราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
โดย: ข่าวหน่วยงาน
วันที่ 26/3/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวหน่วยงาน: เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ บริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน (ดู:22)(วันที่:26/12/57)
ข่าวหน่วยงาน: ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องจ้างเหมาโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งตามแผ (ดู:26)(วันที่:26/12/57)
ข่าวทั่วไป: นายศักระ กปิลกาญจน์ นายอำเภอสทิงพระ เป็นประธานในการเปิดตลาดนัดชุมชน "ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้" อำเภอส (ดู:26)(วันที่:25/12/57)
ข่าวหน่วยงาน: อำเภอหาดใหญ่รับมอบเสื้อชูชีพ (ดู:24)(วันที่:25/12/57)
ข่าวหน่วยงาน: การให้ความช่วยเหลือชาวนาไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท (ไม่เกิน ๑๕ ไร่) ตามมาตรการเพิ่มรายได้ ปีการผลิต ๒๕๕๗/๒๕๕๘ (ดู:26)(วันที่:25/12/57)