ท้องถิ่น: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
การตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดสงขลา


เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ปลัดจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะข้าราชการ ประกอบด้วย จ่าจังหวัดสงขลา ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสงขลา เสมียนตราจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปตรวจราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
โดย: ข่าวหน่วยงาน
วันที่ 26/3/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวทั่วไป: วันหยุดชดเชยวันอีดิ้ลฮัฎฮา (ดู:80)(วันที่:30/9/57)
ข่าวหน่วยงาน: ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ / กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (ดู:38)(วันที่:30/9/57)
ข่าวหน่วยงาน: โครงการ "กาชาดร่วมใจ แบ่งปันรอยยิ้มให้น้อง" อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (ดู:48)(วันที่:26/9/57)
ข่าวทั่วไป: ประกาศวันหยุดเพิ่มเติมเนื่องในวันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 (ดู:147)(วันที่:26/9/57)
ข่าวทั่วไป: ประกาศวันอีดิ้ลอัฎฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๕ (ดู:85)(วันที่:26/9/57)