ท้องถิ่น: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
การตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดสงขลา


เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ปลัดจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะข้าราชการ ประกอบด้วย จ่าจังหวัดสงขลา ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสงขลา เสมียนตราจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปตรวจราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
โดย: ข่าวหน่วยงาน
วันที่ 26/3/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวหน่วยงาน: ขอเชิญประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 (ดู:34)(วันที่:17/10/57)
ข่าวสารภาครัฐ: ขอเชิญร่วมงานรับพิธี เนื่องในวันปิยมหาราช (ดู:37)(วันที่:15/10/57)
ข่าวสารภาครัฐ: ขอเชิญร่วมงานรับพิธี เนื่องในวันปิยมหาราช (ดู:29)(วันที่:15/10/57)
ข่าวหน่วยงาน: อำเภอเมืองสงขลา จับกุมผู้ต้องหาคดีจำหน่ายยาเสพติด (ดู:48)(วันที่:15/10/57)
ข่าวหน่วยงาน: อำเภอเมืองสงขลา จัดกีฬา อส.สัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (ดู:37)(วันที่:15/10/57)