ท้องถิ่น: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
การตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดสงขลา


เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ปลัดจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะข้าราชการ ประกอบด้วย จ่าจังหวัดสงขลา ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสงขลา เสมียนตราจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปตรวจราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
โดย: ข่าวหน่วยงาน
วันที่ 26/3/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวสารภาครัฐ: โครงการดนตรีชายหาด คนในชาติปรองดอง (ดู:53)(วันที่:29/7/57)
ข่าวสารภาครัฐ: เชิญร่วมงานอำเภอจะนะยิ้ม เคลื่อนที่ ณ ตำบลท่าหมอไทร ในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 (ดู:511)(วันที่:25/7/57)
ข่าวสารภาครัฐ: เชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ อบต.ตลิ่งชัน ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 (ดู:467)(วันที่:25/7/57)
ข่าวหน่วยงาน: ขอเชิญประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชุมหัวหน้าส่วนราชการ (ดู:197)(วันที่:24/7/57)
ข่าวทั่วไป: การแก้ไขปัญหาการให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างและประชุมคณะกรรมการท้องที่ (ดู:233)(วันที่:23/7/57)