ท้องถิ่น: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
การตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดสงขลา


เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ปลัดจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะข้าราชการ ประกอบด้วย จ่าจังหวัดสงขลา ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสงขลา เสมียนตราจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปตรวจราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
โดย: ข่าวหน่วยงาน
วันที่ 26/3/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวทั่วไป: ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคฯ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนในบางพื้นที่ (ดู:24)(วันที่:23/7/57)
ข่าวหน่วยงาน: กิจกรรมเคารพธงชาติ ปกป้องสถาบัน (ดู:128)(วันที่:22/7/57)
ข่าวสารภาครัฐ: ประชุมประจำเดือนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯและกิจกรรมวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (ดู:121)(วันที่:22/7/57)
ข่าวสารภาครัฐ: ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ และร่วมกิจกรรมเสวนากาแฟยามเช้า (ดู:108)(วันที่:22/7/57)
ข่าวหน่วยงาน: อำเภอเมืองสงขลา จับกุมผู้ต้องหาขายพืชกระท่อม ในเขตพิ้นที่อำเภอเมืองสงขลา (ดู:61)(วันที่:22/7/57)