Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวสาร 16 อำเภอ

ท้องถิ่น: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
การตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดสงขลา


เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ปลัดจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะข้าราชการ ประกอบด้วย จ่าจังหวัดสงขลา ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสงขลา เสมียนตราจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปตรวจราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
โดย: ข่าวหน่วยงาน
วันที่ 26/3/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวทั่วไป: ร่วมแจกอาหาร "ทำดีเพื่อพ่อ" (ดู:22)(วันที่:23/10/59)
ข่าวสารภาครัฐ: พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช (ดู:25)(วันที่:23/10/59)
ข่าวทั่วไป: ร่วมจัดกิจกรรม ทำความดีเพื่อพ่อ (ดู:35)(วันที่:22/10/59)
ข่าวสารภาครัฐ: ประกาศอำเภอระโนด เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ว่าการอำเภอระโนด อำเภอระโนด จังหวัดส (ดู:37)(วันที่:22/10/59)
ข่าวสารภาครัฐ: ประกาศอำเภอระโนด เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (ดู:34)(วันที่:22/10/59)