Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวสาร 16 อำเภอ

ท้องถิ่น: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
การตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดสงขลา


เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ปลัดจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะข้าราชการ ประกอบด้วย จ่าจังหวัดสงขลา ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสงขลา เสมียนตราจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปตรวจราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
โดย: ข่าวหน่วยงาน
วันที่ 26/3/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวทั่วไป: กำหนดประชุมตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (ดู:6)(วันที่:26/4/61)
ข่าวทั่วไป: ประชาสัมพันธ์การลดปริมาณขยะและการสมัครเข้าร่วมเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (ดู:9)(วันที่:25/4/61)
ข่าวทั่วไป: ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ดู:7)(วันที่:25/4/61)
ข่าวทั่วไป: การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2562 (ดู:23)(วันที่:25/4/61)
ข่าวทั่วไป: ประชาสัมพันธ์การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสงขลา (ดู:33)(วันที่:23/4/61)