ท้องถิ่น: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
การตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดสงขลา


เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ปลัดจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะข้าราชการ ประกอบด้วย จ่าจังหวัดสงขลา ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสงขลา เสมียนตราจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปตรวจราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
โดย: ข่าวหน่วยงาน
วันที่ 26/3/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวสารภาครัฐ: การประชุมการเตรียมการจัดงาน "วันลูกโหนด" ประจำปี ๒๕๕๘ (ดู:35)(วันที่:17/4/58)
ข่าวทั่วไป: พิธีเปิดโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ดู:37)(วันที่:17/4/58)
ข่าวหน่วยงาน: ตั้งจุดตรวจฯ (ดู:38)(วันที่:17/4/58)
ข่าวหน่วยงาน: ป้องกันการก่อเหตุฯ (ดู:35)(วันที่:17/4/58)
ข่าวหน่วยงาน: ผู้ว่ามอบนโยบาย (ดู:34)(วันที่:17/4/58)