Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวสาร 16 อำเภอ

ท้องถิ่น: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
การตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดสงขลา


เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ปลัดจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะข้าราชการ ประกอบด้วย จ่าจังหวัดสงขลา ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสงขลา เสมียนตราจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปตรวจราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
โดย: ข่าวหน่วยงาน
วันที่ 26/3/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวหน่วยงาน: ตรวจสถานบริการ ตามนโยบายรัฐบาล (ดู:6)(วันที่:26/11/58)
ข่าวหน่วยงาน: จับกุมยาเสพติด (ดู:5)(วันที่:26/11/58)
ข่าวหน่วยงาน: ลาดตระเวณรักษาความปลอดภัย (ดู:6)(วันที่:26/11/58)
ข่าวหน่วยงาน: ราคากลางโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้าน ชุมชนตีนเมรุ ต.บ่อยาง (ดู:10)(วันที่:25/11/58)
ข่าวหน่วยงาน: ราคากลางโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้าน ชุมชนศาลาเหลืองเหนือ ต.บ่อยาง (ดู:9)(วันที่:25/11/58)