Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวสาร 16 อำเภอ

ท้องถิ่น: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
การตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดสงขลา


เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ปลัดจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะข้าราชการ ประกอบด้วย จ่าจังหวัดสงขลา ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสงขลา เสมียนตราจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปตรวจราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
โดย: ข่าวหน่วยงาน
วันที่ 26/3/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวทั่วไป: โครงการพัฒนาศักยภาพฯ (ดู:28)(วันที่:27/9/59)
ข่าวทั่วไป: จับกุมพืชกระท่อม (ดู:27)(วันที่:27/9/59)
ข่าวทั่วไป: ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ (ดู:47)(วันที่:26/9/59)
ข่าวทั่วไป: ประชุมกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน (สัญจร) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ (ดู:42)(วันที่:26/9/59)
ข่าวทั่วไป: รับฟังการมอบนโยบายฯ (ดู:73)(วันที่:23/9/59)