Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวสาร 16 อำเภอ

ท้องถิ่น: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
การตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดสงขลา


เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ปลัดจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะข้าราชการ ประกอบด้วย จ่าจังหวัดสงขลา ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสงขลา เสมียนตราจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปตรวจราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
โดย: ข่าวหน่วยงาน
วันที่ 26/3/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวทั่วไป: ตรวจร้านวิดิทัศน์ (ดู:6)(วันที่:25/5/59)
ข่าวทั่วไป: ตรวจระบบความปลอดภัยฯ (ดู:7)(วันที่:25/5/59)
ข่าวทั่วไป: โครงการปรับปรุงลานจอดรถวัดพังกก หมู่ที่ 1 ต.สนามชัย (ดู:30)(วันที่:24/5/59)
ข่าวทั่วไป: โครงการปรับปรุงลานกีฬาบ้านปลายคลอง หมู่ที่ 5 ตำบลสนามชัย (ดู:29)(วันที่:24/5/59)
ข่าวทั่วไป: โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลสนามชัย หมุ่ที่ 5 บ้านปลายคลอง (ดู:29)(วันที่:24/5/59)