Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวสาร 16 อำเภอ

ท้องถิ่น: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
การตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดสงขลา


เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ปลัดจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะข้าราชการ ประกอบด้วย จ่าจังหวัดสงขลา ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสงขลา เสมียนตราจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปตรวจราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
โดย: ข่าวหน่วยงาน
วันที่ 26/3/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวหน่วยงาน: ขอเชิญร่วมโครงการอำเภอจะนะยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำเดือน พ.ค.60 (ดู:18)(วันที่:21/4/60)
ข่าวหน่วยงาน: ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 (ดู:15)(วันที่:21/4/60)
ข่าวทั่วไป: เชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ (ดู:21)(วันที่:21/4/60)
ข่าวหน่วยงาน: จัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการขยายผลหมู่บ้านผักไฮโดรโปนิกส์ตามแนวประชารัฐ (ดู:16)(วันที่:20/4/60)
ข่าวหน่วยงาน: หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 (ดู:31)(วันที่:20/4/60)