ท้องถิ่น: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
การตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดสงขลา


เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ปลัดจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะข้าราชการ ประกอบด้วย จ่าจังหวัดสงขลา ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสงขลา เสมียนตราจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปตรวจราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
โดย: ข่าวหน่วยงาน
วันที่ 26/3/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวสารภาครัฐ: การจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช อำเภอสทิงพระ (ดู:7)(วันที่:24/10/57)
ข่าวหน่วยงาน: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ดู:32)(วันที่:21/10/57)
ข่าวหน่วยงาน: โครงการเข้าวัดวันธรรมสวนะ ประจำเดือน ตุลาคม 2557 (ดู:29)(วันที่:21/10/57)
ข่าวหน่วยงาน: พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ (ดู:31)(วันที่:21/10/57)
ข่าวหน่วยงาน: ลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ (ดู:33)(วันที่:21/10/57)