Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวสาร 16 อำเภอ

ท้องถิ่น: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
การตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดสงขลา


เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ปลัดจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะข้าราชการ ประกอบด้วย จ่าจังหวัดสงขลา ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสงขลา เสมียนตราจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปตรวจราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
โดย: ข่าวหน่วยงาน
วันที่ 26/3/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวทั่วไป: อำเภอเคลื่อนที่ (ดู:1)(วันที่:22/2/61)
ข่าวทั่วไป: โครงการไปวัดวันธรรมสวนะ(วันพระ) (ดู:2)(วันที่:22/2/61)
ข่าวทั่วไป: การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ประจำเดือนมีนาคม 2561 (ดู:9)(วันที่:22/2/61)
ข่าวทั่วไป: ภารกิจ นายอำเภอจะนะ (ดู:1)(วันที่:22/2/61)
ข่าวทั่วไป: เป็นประธานการมอบนโยบาย การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน (ดู:1)(วันที่:22/2/61)