ท้องถิ่น: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
การตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดสงขลา


เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ปลัดจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะข้าราชการ ประกอบด้วย จ่าจังหวัดสงขลา ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสงขลา เสมียนตราจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปตรวจราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
โดย: ข่าวหน่วยงาน
วันที่ 26/3/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวทั่วไป: โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสงขลา (ดู:33)(วันที่:19/9/57)
ข่าวหน่วยงาน: หนังสือเชิญประุชุมหัวหน้าส่วนฯ ประจำเดือน ต.ค.๕๗ (ดู:78)(วันที่:18/9/57)
ข่าวทั่วไป: การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย ปี 2557 (ดู:73)(วันที่:18/9/57)
ข่าวทั่วไป: ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคฯ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบางพื้นที่ (ดู:94)(วันที่:16/9/57)
ข่าวทั่วไป: ขอเชิญประชุมประจำเดือนตุลาคม 2557 (ดู:95)(วันที่:16/9/57)