ท้องถิ่น: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
การตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดสงขลา


เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ปลัดจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะข้าราชการ ประกอบด้วย จ่าจังหวัดสงขลา ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสงขลา เสมียนตราจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปตรวจราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
โดย: ข่าวหน่วยงาน
วันที่ 26/3/56

ข่าวล่าสุดภายในจังหวัด
ข่าวหน่วยงาน: ขอเชิญประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 (ดู:21)(วันที่:23/4/57)
ข่าวหน่วยงาน: ขอเชิญประชุมประจำเดือน (ดู:34)(วันที่:22/4/57)
ข่าวหน่วยงาน: ขอเชิญประชุมประจำเดือน (ดู:25)(วันที่:22/4/57)
ข่าวหน่วยงาน: แจ้งเลื่อนการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 57 (ดู:26)(วันที่:22/4/57)
ข่าวหน่วยงาน: ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต อำเภอนาทวี (ดู:37)(วันที่:21/4/57)