การจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ของกรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ดังนี้ ได้แก่ 1.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๘๐ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี ชนิดราคา 20 บาท 2.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กระทรวงคมนาคม ชนิดราคา 10 บาท 3.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติจอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข ฟ้าภานุรังษีสว่างวงค์ กรมพระยาภานุพันธุวงศ์วรเดชในโอกาสวันประสูติ 150 ปี ชนิดราคา 10 บาท ผู้สนใจสามารถเปิดดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.gad.moi.go.th
โดย: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
วันที่ 28/1/56

ข่าวสารภายในจังหวัด
ข่าวหน่วยงาน : ประชุมกำนัน - ผู้ใหญ่บ้านสัญจร ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ (ดู: 54 )(วันที่: 5/10/58 )
ข่าวหน่วยงาน : ประชุมป้องกัน แก้ไขรถไฟฟ้าทางคู่ (ดู: 45 )(วันที่: 5/10/58 )
ข่าวหน่วยงาน : กวาดล้างยาเสพติด (ดู: 51 )(วันที่: 5/10/58 )
ข่าวทั่วไป : ตรวจสอบโค (ดู: 42 )(วันที่: 5/10/58 )
ข่าวหน่วยงาน : ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนตุลาคม 2558 (ดู: 82 )(วันที่: 2/10/58 )