การจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ของกรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ดังนี้ ได้แก่ 1.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๘๐ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี ชนิดราคา 20 บาท 2.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กระทรวงคมนาคม ชนิดราคา 10 บาท 3.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติจอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข ฟ้าภานุรังษีสว่างวงค์ กรมพระยาภานุพันธุวงศ์วรเดชในโอกาสวันประสูติ 150 ปี ชนิดราคา 10 บาท ผู้สนใจสามารถเปิดดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.gad.moi.go.th
โดย: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
วันที่ 28/1/56

ข่าวสารภายในจังหวัด
ข่าวหน่วยงาน : ประชุมเตรียมความพร้อมเร่งรัดคัดกรองลดปัญหายาเสพติด (ดู: 28 )(วันที่: 3/9/58 )
ข่าวหน่วยงาน : รับมอบเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อการศึกษาอำเภอสทิงพระ (ดู: 34 )(วันที่: 3/9/58 )
ข่าวหน่วยงาน : ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ (ดู: 33 )(วันที่: 3/9/58 )
ข่าวทั่วไป : มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลแก่คณะนักกีฬา (ดู: 30 )(วันที่: 3/9/58 )
ข่าวสารภาครัฐ : อำเภอระโนด เข้าร่วมโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง (ดู: 52 )(วันที่: 2/9/58 )