Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ของกรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ดังนี้ ได้แก่ 1.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๘๐ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี ชนิดราคา 20 บาท 2.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กระทรวงคมนาคม ชนิดราคา 10 บาท 3.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติจอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข ฟ้าภานุรังษีสว่างวงค์ กรมพระยาภานุพันธุวงศ์วรเดชในโอกาสวันประสูติ 150 ปี ชนิดราคา 10 บาท ผู้สนใจสามารถเปิดดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.gad.moi.go.th
โดย: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
วันที่ 28 ม.ค. 56

ข่าวสารภายในจังหวัด
ข่าวทั่วไป : เชิญร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ เดือนมีนาคม 2560 (ดู: 7 )(วันที่: 22 มี.ค. 60 )
ข่าวหน่วยงาน : ตรวจสอบ สถานที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจำเป็นเร่งด่วนของหมู่บ้านที่ลำบาก ด้อยการพัฒนา ในระดั (ดู: 10 )(วันที่: 21 มี.ค. 60 )
ข่าวทั่วไป : พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอสทิงพระ (เทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานนกน้ำคูขุด-พะโคะ) (ดู: 11 )(วันที่: 21 มี.ค. 60 )
ข่าวทั่วไป : แวะเยี่ยมนายเชือน จันทรัตน์ ซึ่งเป็นครัวเรือนที่ยากจนที่สุดในหมู่บ้าน (ดู: 12 )(วันที่: 21 มี.ค. 60 )
ข่าวทั่วไป : ร่วมประชุมกับชาวบ้าน บ้านระฆัง หมู่ที่ ๑ ต.ท่าหิน เพื่อรับฟังปัญหา/หาแนวทางแก้ไข (ดู: 11 )(วันที่: 21 มี.ค. 60 )