Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ของกรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ดังนี้ ได้แก่ 1.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๘๐ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี ชนิดราคา 20 บาท 2.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กระทรวงคมนาคม ชนิดราคา 10 บาท 3.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติจอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข ฟ้าภานุรังษีสว่างวงค์ กรมพระยาภานุพันธุวงศ์วรเดชในโอกาสวันประสูติ 150 ปี ชนิดราคา 10 บาท ผู้สนใจสามารถเปิดดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.gad.moi.go.th
โดย: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
วันที่ 28 ม.ค. 56

ข่าวสารภายในจังหวัด
ข่าวหน่วยงาน : ประกาศจังหวัดสงขลา (ดู: 5 )(วันที่: 27 ก.พ. 60 )
ข่าวทั่วไป : เชิญร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 (ดู: 47 )(วันที่: 23 ก.พ. 60 )
ข่าวหน่วยงาน : เชิญเข้าร่วมโครงการกินน้ำชายามเช้าฯ วันที่ 22 ก.พ. 60 (ดู: 48 )(วันที่: 21 ก.พ. 60 )
ข่าวทั่วไป : การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนาทวีและประชุมกำนัน ผญบ.ฯ ประจำเดือน มีนาคม 2560 (ดู: 96 )(วันที่: 21 ก.พ. 60 )
ข่าวสารภาครัฐ : ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงงานรวบรวมและบรรจุผลผลิตกล้วยหอมทอง ม.6 (ดู: 46 )(วันที่: 20 ก.พ. 60 )