Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ของกรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ดังนี้ ได้แก่ 1.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๘๐ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี ชนิดราคา 20 บาท 2.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กระทรวงคมนาคม ชนิดราคา 10 บาท 3.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติจอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข ฟ้าภานุรังษีสว่างวงค์ กรมพระยาภานุพันธุวงศ์วรเดชในโอกาสวันประสูติ 150 ปี ชนิดราคา 10 บาท ผู้สนใจสามารถเปิดดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.gad.moi.go.th
โดย: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
วันที่ 28 ม.ค. 56

ข่าวสารภายในจังหวัด
ข่าวทั่วไป : กำหนดประชุมตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (ดู: 6 )(วันที่: 26 เม.ย. 61 )
ข่าวทั่วไป : ประชาสัมพันธ์การลดปริมาณขยะและการสมัครเข้าร่วมเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (ดู: 9 )(วันที่: 25 เม.ย. 61 )
ข่าวทั่วไป : ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ดู: 7 )(วันที่: 25 เม.ย. 61 )
ข่าวทั่วไป : การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2562 (ดู: 23 )(วันที่: 25 เม.ย. 61 )
ข่าวทั่วไป : ประชาสัมพันธ์การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสงขลา (ดู: 33 )(วันที่: 23 เม.ย. 61 )