การจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ของกรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ดังนี้ ได้แก่ 1.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๘๐ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี ชนิดราคา 20 บาท 2.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กระทรวงคมนาคม ชนิดราคา 10 บาท 3.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติจอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข ฟ้าภานุรังษีสว่างวงค์ กรมพระยาภานุพันธุวงศ์วรเดชในโอกาสวันประสูติ 150 ปี ชนิดราคา 10 บาท ผู้สนใจสามารถเปิดดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.gad.moi.go.th
โดย: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
วันที่ 28/1/56

ข่าวสารภายในจังหวัด
ข่าวสารภาครัฐ : การจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช อำเภอสทิงพระ (ดู: 31 )(วันที่: 24/10/57 )
ข่าวหน่วยงาน : โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ดู: 35 )(วันที่: 21/10/57 )
ข่าวหน่วยงาน : โครงการเข้าวัดวันธรรมสวนะ ประจำเดือน ตุลาคม 2557 (ดู: 32 )(วันที่: 21/10/57 )
ข่าวหน่วยงาน : พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ (ดู: 33 )(วันที่: 21/10/57 )
ข่าวหน่วยงาน : ลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ (ดู: 36 )(วันที่: 21/10/57 )