การจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ของกรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ดังนี้ ได้แก่ 1.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๘๐ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี ชนิดราคา 20 บาท 2.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กระทรวงคมนาคม ชนิดราคา 10 บาท 3.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติจอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข ฟ้าภานุรังษีสว่างวงค์ กรมพระยาภานุพันธุวงศ์วรเดชในโอกาสวันประสูติ 150 ปี ชนิดราคา 10 บาท ผู้สนใจสามารถเปิดดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.gad.moi.go.th
โดย: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
วันที่ 28/1/56

ข่าวสารภายในจังหวัด
ข่าวหน่วยงาน : เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ บริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน (ดู: 4 )(วันที่: 26/12/57 )
ข่าวหน่วยงาน : ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องจ้างเหมาโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งตามแผ (ดู: 4 )(วันที่: 26/12/57 )
ข่าวทั่วไป : นายศักระ กปิลกาญจน์ นายอำเภอสทิงพระ เป็นประธานในการเปิดตลาดนัดชุมชน "ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้" อำเภอส (ดู: 11 )(วันที่: 25/12/57 )
ข่าวหน่วยงาน : อำเภอหาดใหญ่รับมอบเสื้อชูชีพ (ดู: 10 )(วันที่: 25/12/57 )
ข่าวหน่วยงาน : การให้ความช่วยเหลือชาวนาไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท (ไม่เกิน ๑๕ ไร่) ตามมาตรการเพิ่มรายได้ ปีการผลิต ๒๕๕๗/๒๕๕๘ (ดู: 15 )(วันที่: 25/12/57 )