Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ของกรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ดังนี้ ได้แก่ 1.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๘๐ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี ชนิดราคา 20 บาท 2.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กระทรวงคมนาคม ชนิดราคา 10 บาท 3.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติจอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข ฟ้าภานุรังษีสว่างวงค์ กรมพระยาภานุพันธุวงศ์วรเดชในโอกาสวันประสูติ 150 ปี ชนิดราคา 10 บาท ผู้สนใจสามารถเปิดดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.gad.moi.go.th
โดย: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
วันที่ 28 ม.ค. 56

ข่าวสารภายในจังหวัด
ข่าวหน่วยงาน : สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนสายบ้านนายจรัญ-หัวเสม็ด หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา (ดู: 4 )(วันที่: 20 ก.ค. 60 )
ข่าวหน่วยงาน : หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือน สิงหาคม 2560 (ดู: 7 )(วันที่: 20 ก.ค. 60 )
ข่าวทั่วไป : ร่วมมือเรื่องพัฒนาการเรียนการสอน (ดู: 6 )(วันที่: 20 ก.ค. 60 )
ข่าวทั่วไป : ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา (ดู: 20 )(วันที่: 19 ก.ค. 60 )
ข่าวทั่วไป : ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมวิปัสนากรรมฐานพระนวกะ ภาคพรรษา (ดู: 17 )(วันที่: 19 ก.ค. 60 )