Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ของกรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ดังนี้ ได้แก่ 1.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๘๐ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี ชนิดราคา 20 บาท 2.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กระทรวงคมนาคม ชนิดราคา 10 บาท 3.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติจอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข ฟ้าภานุรังษีสว่างวงค์ กรมพระยาภานุพันธุวงศ์วรเดชในโอกาสวันประสูติ 150 ปี ชนิดราคา 10 บาท ผู้สนใจสามารถเปิดดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.gad.moi.go.th
โดย: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
วันที่ 28 ม.ค. 56

ข่าวสารภายในจังหวัด
ข่าวหน่วยงาน : ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4-5 ต.บางกล่ำ (ดู: 3 )(วันที่: 24 พ.ย. 60 )
ข่าวหน่วยงาน : ประกาศราคากลางปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4-5 ต.บางกล่ำ (ดู: 1 )(วันที่: 24 พ.ย. 60 )
ข่าวหน่วยงาน : ประกาศอำเภอระโนด เรื่อง โครงการพัฒนาความเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน -มาเลเซีย ระยะที่ 2 กิจกรรม ปรับปรุงสายป่าหมาก-หนองอ้ายแท่น ม.1 ต.บ้านใหม่ อ.ระโนด จ.สงขลา ผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 1,440 ม. หนา 0.10 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 576 ลบ.ม. พร้อมบดทับแน่น (ดู: 1 )(วันที่: 24 พ.ย. 60 )
ข่าวหน่วยงาน : “ต้อนรับท่านจุฬาราชมนตรี” (ดู: 1 )(วันที่: 24 พ.ย. 60 )
ข่าวหน่วยงาน : ประกาศเผยแพร่ ( ปปช. )โครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่-บ้านควนเสม็ด ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา (ดู: 8 )(วันที่: 24 พ.ย. 60 )