การจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ของกรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ดังนี้ ได้แก่ 1.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๘๐ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี ชนิดราคา 20 บาท 2.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กระทรวงคมนาคม ชนิดราคา 10 บาท 3.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติจอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข ฟ้าภานุรังษีสว่างวงค์ กรมพระยาภานุพันธุวงศ์วรเดชในโอกาสวันประสูติ 150 ปี ชนิดราคา 10 บาท ผู้สนใจสามารถเปิดดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.gad.moi.go.th
โดย: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
วันที่ 28/1/56

ข่าวสารภายในจังหวัด
ข่าวสารภาครัฐ : วัน อสม. แห่งชาติ ปี 2558 อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (ดู: 36 )(วันที่: 27/3/58 )
ข่าวหน่วยงาน : โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอเมืองสงขลา ครั้งที่2/2558 (ดู: 60 )(วันที่: 27/3/58 )
ข่าวทั่วไป : ขอแจ้งงดการประชุมประจำเดือนเมษายน 2558 (ดู: 51 )(วันที่: 26/3/58 )
ข่าวทั่วไป : เชิญประชุม กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๘ (ดู: 57 )(วันที่: 26/3/58 )
ข่าวทั่วไป : เชิญประชุมหน.ส่วนราชการ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๘ (ดู: 53 )(วันที่: 26/3/58 )