Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ของกรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ดังนี้ ได้แก่ 1.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๘๐ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี ชนิดราคา 20 บาท 2.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กระทรวงคมนาคม ชนิดราคา 10 บาท 3.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติจอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข ฟ้าภานุรังษีสว่างวงค์ กรมพระยาภานุพันธุวงศ์วรเดชในโอกาสวันประสูติ 150 ปี ชนิดราคา 10 บาท ผู้สนใจสามารถเปิดดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.gad.moi.go.th
โดย: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
วันที่ 28 ม.ค. 56

ข่าวสารภายในจังหวัด
ข่าวหน่วยงาน : ขอเชิญร่วมโครงการอำเภอจะนะยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำเดือน พ.ค.60 (ดู: 18 )(วันที่: 21 เม.ย. 60 )
ข่าวหน่วยงาน : ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 (ดู: 15 )(วันที่: 21 เม.ย. 60 )
ข่าวทั่วไป : เชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ (ดู: 21 )(วันที่: 21 เม.ย. 60 )
ข่าวหน่วยงาน : จัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการขยายผลหมู่บ้านผักไฮโดรโปนิกส์ตามแนวประชารัฐ (ดู: 16 )(วันที่: 20 เม.ย. 60 )
ข่าวหน่วยงาน : หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 (ดู: 31 )(วันที่: 20 เม.ย. 60 )