การจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ของกรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ดังนี้ ได้แก่ 1.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๘๐ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี ชนิดราคา 20 บาท 2.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กระทรวงคมนาคม ชนิดราคา 10 บาท 3.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติจอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข ฟ้าภานุรังษีสว่างวงค์ กรมพระยาภานุพันธุวงศ์วรเดชในโอกาสวันประสูติ 150 ปี ชนิดราคา 10 บาท ผู้สนใจสามารถเปิดดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.gad.moi.go.th
โดย: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
วันที่ 28/1/56

ข่าวสารภายในจังหวัด
ข่าวสารภาครัฐ : เชิญร่วมงานอำเภอจะนะยิ้ม เคลื่อนที่ ณ ตำบลท่าหมอไทร ในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 (ดู: 82 )(วันที่: 25/7/57 )
ข่าวสารภาครัฐ : เชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ อบต.ตลิ่งชัน ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 (ดู: 71 )(วันที่: 25/7/57 )
ข่าวหน่วยงาน : ขอเชิญประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชุมหัวหน้าส่วนราชการ (ดู: 185 )(วันที่: 24/7/57 )
ข่าวทั่วไป : การแก้ไขปัญหาการให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างและประชุมคณะกรรมการท้องที่ (ดู: 225 )(วันที่: 23/7/57 )
ข่าวหน่วยงาน : หนังสือเชิญประชุม หน.ส่วนราชการฯ เดือน ส.ค.57 (ดู: 129 )(วันที่: 23/7/57 )