การจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ของกรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ดังนี้ ได้แก่ 1.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๘๐ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี ชนิดราคา 20 บาท 2.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กระทรวงคมนาคม ชนิดราคา 10 บาท 3.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติจอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข ฟ้าภานุรังษีสว่างวงค์ กรมพระยาภานุพันธุวงศ์วรเดชในโอกาสวันประสูติ 150 ปี ชนิดราคา 10 บาท ผู้สนใจสามารถเปิดดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.gad.moi.go.th
โดย: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
วันที่ 28/1/56

ข่าวสารภายในจังหวัด
ข่าวหน่วยงาน : ขอเชิญประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2558 (ดู: 17 )(วันที่: 25/5/58 )
ข่าวหน่วยงาน : เตรียมความพร้อมการประชุมฯ (ดู: 18 )(วันที่: 25/5/58 )
ข่าวหน่วยงาน : โครงการปรับเปลี่ยนเยาวชนฯ (ดู: 20 )(วันที่: 25/5/58 )
ข่าวหน่วยงาน : ตรวจแรงงานต่างด้าวฯ (ดู: 16 )(วันที่: 25/5/58 )
ข่าวหน่วยงาน : บูรณาการสถานประกอบการฯ (ดู: 18 )(วันที่: 25/5/58 )