การจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ของกรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ดังนี้ ได้แก่ 1.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๘๐ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี ชนิดราคา 20 บาท 2.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กระทรวงคมนาคม ชนิดราคา 10 บาท 3.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติจอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข ฟ้าภานุรังษีสว่างวงค์ กรมพระยาภานุพันธุวงศ์วรเดชในโอกาสวันประสูติ 150 ปี ชนิดราคา 10 บาท ผู้สนใจสามารถเปิดดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.gad.moi.go.th
โดย: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
วันที่ 28/1/56

ข่าวสารภายในจังหวัด
ข่าวหน่วยงาน : โครงการเข้าวัดวันธรรมสวนะ ประจำเดือน เม.ย. 57 (ดู: 8 )(วันที่: 24/4/57 )
ข่าวหน่วยงาน : กิจกรรมโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ปี 57 (ดู: 8 )(วันที่: 24/4/57 )
ข่าวหน่วยงาน : ขอเชิญประชุม หัวหน้าส่วนราชการ และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ.ค.57 (ดู: 11 )(วันที่: 24/4/57 )
ข่าวหน่วยงาน : ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการด้วยการขุดลอกสระเก็บน้ำพระบัว บ้านเขาใน หมู่ท (ดู: 24 )(วันที่: 23/4/57 )
ข่าวหน่วยงาน : ขอเชิญประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 (ดู: 38 )(วันที่: 23/4/57 )