การจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ของกรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ดังนี้ ได้แก่ 1.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๘๐ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี ชนิดราคา 20 บาท 2.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กระทรวงคมนาคม ชนิดราคา 10 บาท 3.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติจอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข ฟ้าภานุรังษีสว่างวงค์ กรมพระยาภานุพันธุวงศ์วรเดชในโอกาสวันประสูติ 150 ปี ชนิดราคา 10 บาท ผู้สนใจสามารถเปิดดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.gad.moi.go.th
โดย: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
วันที่ 28/1/56

ข่าวสารภายในจังหวัด
ข่าวหน่วยงาน : ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนกรกฎาคม 2558 (ดู: 44 )(วันที่: 29/6/58 )
ข่าวสารภาครัฐ : กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๕๘ (ดู: 53 )(วันที่: 26/6/58 )
ข่าวหน่วยงาน : โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผูุ้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ดู: 45 )(วันที่: 26/6/58 )
ข่าวหน่วยงาน : ประชุมหมู่บ้านเข้มแข็งฯ (ดู: 53 )(วันที่: 26/6/58 )
ข่าวหน่วยงาน : แก้ไขมลภาวะฯ (ดู: 51 )(วันที่: 26/6/58 )