การจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ของกรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ดังนี้ ได้แก่ 1.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๘๐ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี ชนิดราคา 20 บาท 2.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กระทรวงคมนาคม ชนิดราคา 10 บาท 3.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติจอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข ฟ้าภานุรังษีสว่างวงค์ กรมพระยาภานุพันธุวงศ์วรเดชในโอกาสวันประสูติ 150 ปี ชนิดราคา 10 บาท ผู้สนใจสามารถเปิดดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.gad.moi.go.th
โดย: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
วันที่ 28/1/56

ข่าวสารภายในจังหวัด
ข่าวทั่วไป : โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสงขลา (ดู: 33 )(วันที่: 19/9/57 )
ข่าวหน่วยงาน : หนังสือเชิญประุชุมหัวหน้าส่วนฯ ประจำเดือน ต.ค.๕๗ (ดู: 79 )(วันที่: 18/9/57 )
ข่าวทั่วไป : การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย ปี 2557 (ดู: 73 )(วันที่: 18/9/57 )
ข่าวทั่วไป : ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคฯ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบางพื้นที่ (ดู: 94 )(วันที่: 16/9/57 )
ข่าวทั่วไป : ขอเชิญประชุมประจำเดือนตุลาคม 2557 (ดู: 95 )(วันที่: 16/9/57 )