การจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ของกรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ดังนี้ ได้แก่ 1.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๘๐ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี ชนิดราคา 20 บาท 2.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กระทรวงคมนาคม ชนิดราคา 10 บาท 3.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติจอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข ฟ้าภานุรังษีสว่างวงค์ กรมพระยาภานุพันธุวงศ์วรเดชในโอกาสวันประสูติ 150 ปี ชนิดราคา 10 บาท ผู้สนใจสามารถเปิดดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.gad.moi.go.th
โดย: ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
วันที่ 28/1/56

ข่าวสารภายในจังหวัด
ข่าวหน่วยงาน : ร่วมประชุมการออกแบบถนนมอเตอร์เวย์ (ดู: 18 )(วันที่: 4/8/58 )
ข่าวทั่วไป : ขอเชิญร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (ดู: 18 )(วันที่: 4/8/58 )
ข่าวทั่วไป : งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (ดู: 40 )(วันที่: 3/8/58 )
ข่าวหน่วยงาน : ประชุมการซักซ้อมการค้ดกรองผู้เสพยาเสพติด (ดู: 36 )(วันที่: 3/8/58 )
ข่าวหน่วยงาน : ขอเชิญร่วมกิจกรรม "กระแสสินธุ์-เกาะใหญ่ มินิมาราธอนครั้งที่ 12" และร่วมปั่นจักรยานเชิงอนุรักษ์ (ดู: 55 )(วันที่: 3/8/58 )