พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน “วันฉัตรมงคล”
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน “วันฉัตรมงคล” ในวันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมแสดงความจงรักภักดี ประกอบด้วยพิธีสงฆ์ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงตรากตรำพระวรกาย บำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อพสกนิกร ชาวไทยตามปฐมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม (ดู : 2421)